นุ้งบุ้งอารมณ์ดี ❤ View my profile

**คำเตือนนน:: วันนี้อัพยาว**  

 

สวัสดีค่าาา หายไปนานเลยเนอะ   แต่บุ้งยังไม่ลืมบล็อคนะ อิอิ 

ว่าจะอัพๆหลายรอบอย่างเคย และก้อไม่รู้จะอัพอะไรค่ะ  แหะๆ.. 

 

เรื่องมันมีอยู่ว่า..

วันเสาร์นี้บุ้งสอบ IELTS รอบที่2 ค่ะ 

{ บุ้งสอบที่โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซสนะคะ } 

 

วันนี้และพรุ่งนี้ต้องเตรียมของ และเตรียมตัวให้พร้อมอย่างแรงส์ 

เลยเป็นที่มาของหัวข้อเอ็นทรี่ในวันนี้ค่ะ 

 

จริงๆแล้วครั้งที่แล้วบุ้งสอบแล้ว และได้ 7.0 ด้วยแหละ (ดีใจมากๆ)

ยังไงครั้งนี้ก้อหวังว่าจะได้ 7.5 ขึ้นไปให้ได้ค่ะ  ลุ้นมากๆ

 

 

 

IELTS สอบอะไรบ้าง..?

เป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษค่ะ คะแนนทุกsectionsจะเต็ม 9.0

คะแนนทั้งหมดรวมกันแล้วหาเฉลี่ยเหมือนสอบทั่วๆไปค่ะ 

 

(ลองเข้าไปสอบเล่นๆได้ที่นี่ค่ะ: http://www.examenglish.com/IELTS/index.php

 

แยกเป็น 4 sections ดังนี้ :: 

 

 Listening: จะเป็นการฟังโดยปกติเลยค่ะ มีสถานะการณ์และบทสนทนามาให้ฟังค่ะ

ซึ่งจะเป็นเหมือนคนคุยกันทั่วๆไป ศัพท์ในชีวิตประจำวัน เช่น การบรรยายตามมหาวิทยาลัย,

ถามทาง, หรือกระทั่งเรื่องครอบครัว ฯลฯ 

 

ตัวอย่างสั้นๆ นึกภาพบุ้งพูดกับโอเปอเรเตอร์คนญี่ปุ่นนะคะ...: อันนี้บทพูดที่บุ้งเขียนสด=0=;;
Officer: Good morning, sir. I'm Yamashita. May  help you?
Bung: Yes, I would like make a reservation for Japan next week please.
Officer: Let's see... So where would you want to stay?
Bung: I've been told that Kyoto is the best place to visit, would that be possible?
Officer: Obviously, would you like to stay at a hotel?
Bung: Yes, please.
Officer: May I have your names please?
Bung: Alright, it's Bung, B-U-N-G, and my last name Ho. Oh, my sister is going too, she's Mint.
Officer: And your phone number is...
Bung: You may contact me at my office. It's 002-999-9999.
Officer: Okay, thank you Miss Bung! Enjoy your trip at Kyoto :D
 
*** ลองฝึกฟังบ่อยๆจากพวก หนัง, series, รายการของฝรั่ง แบบไม่พากย์ดูสิคะ *** 

Question:  Who is Bung going to Kyoto with?
 a) Mink
b) Jamie
c) Mint
d) Elen
e) her mother  

 

 Reading: มีบทความมาให้อ่านค่ะ ไม่ยากเท่าไหร่ บ้างเป็นเหมือนพวกสารคดี มีพวกชีวประวัติ ฯลฯค่ะ

คำถามจะมีการเติมคำในข่องว่าง,​แก้คำผิด, จับคู่, multiple-choices, เขียนคำตอบสั้นๆ ฯลฯ 

 

ตัวอย่าง: (จาก http://www.ielts-exam.net/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=40)

 Zulu Beadwork

A. The South African province of KwaZulu-Natal, more commonly referred to as the Zulu Kingdom, is named after the Zulu people who have inhabited the area since the late 1400s. KwaZulu translates to mean "Place of Heaven." "Natal" was the name the Portuguese explorers gave this region when they arrived in 1497. At that time, only a few Zulu clans occupied the area. By the late 1700s, the AmaZulu clan, meaning "People of Heaven," constituted a significant nation. Today the Zulu clan represents the largest ethnic group in South Africa, with at least 11 million people in the kingdom. The Zulu people are known around the world for their elaborate glass beadwork, which they wear not only in their traditional costumes but as part of their everyday apparel. It is possible to learn much about the culture of the Zulu clan through their beadwork.

B. The glass bead trade in the province of KwaZulu-Natal is believed to be a fairly recent industry. In 1824, an Englishman named Henry Francis Fynn brought glass beads to the region to sell to the African people. Though the British are not considered the first to introduce glass beads, they were a main source through which the Zulu people could access the merchandise they needed. Glass beads had already been manufactured by the Egyptians centuries earlier around the same time when glass was discovered. Some research points to the idea that Egyptians tried to fool South Africans with glass by passing it off as jewels similar in value to gold or ivory. Phoenician mariners brought cargoes of these beads to Africa along with other wares. Before the Europeans arrived, many Arab traders brought glass beads down to the southern countries via camelback. During colonization', the Europeans facilitated and monopolized the glass bead market, and the Zulu nation became even more closely tied to this art form.

C. The Zulu people were not fooled into believing that glass beads were precious stones but, rather, used the beads to establish certain codes and rituals in their society. In the African tradition, kings were known to wear beaded regalia so heavy that they required the help of attendants to get out of their thrones. Zulu beadwork is involved in every realm of society, from religion and politics to family and marriage. Among the Zulu women, the craft of beadwork is used as an educational tool as well as a source of recreation and fashion. Personal adornment items include jewelry, skirts, neckbands, and aprons. Besides clothing and accessories, there are many other beaded objects in the Zulu culture, such as bead-covered gourds, which are carried around by women who are having fertility problems. Most importantly, however, Zulu beadwork is a source of communication. In the Zulu tradition, beads are a part of the language with certain words and symbols that can be easily read. A finished product is considered by many artists and collectors to be extremely poetic.

D. The code behind Zulu beadwork is relatively basic and extremely resistant to change. A simple triangle is the geometric shape used in almost all beaded items. A triangle with the apex pointing downward signifies an unmarried man, while one with the tip pointing upward is worn by an unmarried woman. Married women wear items with two triangles that form a diamond shape, and married men signify their marital status with two triangles that form an hourglass shape. Colors are also significant, though slightly more complicated since each color can have a negative and a positive meaning. Educated by their older sisters, young Zulu girls quickly learn how to send the appropriate messages to a courting male. Similarly, males learn how to interpret the messages and how to wear certain beads that express their interest in marriage.

E. The codes of the beads are so strong that cultural analysts fear that the beadwork tradition could prevent the Zulu people from progressing technologically and economically. Socioeconomic data shows that the more a culture resists change the more risk there is in a value system falling apart. Though traditional beadwork still holds a serious place in Zulu culture, the decorative art form is often modified for tourists, with popular items such as the beaded fertility doll.  

 

Question: Do the following statements agree with the information given in the passage? 
In boxes 1-5 on your answer sheet, write
 
TRUE            if the statement is true according to the passage
FALSE          if the statement contradicts the passage
NOT GIVEN    if there is no information about this in the passage
 
1)The British were the first people to sell glass beads in Africa. (F)
2)  Henry Frances Flynn made a lot of money selling glass beads to the Zulu people. (NG)
3) The Zulu people believed that glass beads were precious stones. (F)
4) The Zulu people use glass beads in many aspects of their daily lives. (T)
5) Zulu women believe that bead-covered gourds can help them have babies. (T)

 

 Writing: จะแบ่งเป็น 2 ข้อค่ะ.. มีการเขียน argumentative essay กับ อธิบาย graphs/รูปภาพ ค่ะ

เขียนประมาณ 100-200 คำนี่กำลังดีค่ะ 

 

ตัวอย่าง #1: http://www.ielts-exam.net/index.php?option=com_content&task=view&id=621&Itemid=69
 
The table below give information about Favorite Pastimes in different countries.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. 
 
  From 30 - 50 years old
  TV Sport Reading Hobbies Music Beach Sleep
Canada 60 22 15 40 3 0 2
France / / 30 20 4 / /
England / / 30 21 4 / 20
Australia 65 30 15 45 5 30 4
Korea 22 21 60 45 2 2 4
China 15 25 60 50 0 5 5
USA 60 23 15 42 23 30 2
Japan / / 62 / / / /
  
  ตัวอย่างคำตอบเรียงความ #1:
 This table clearly presents and compares favorable pastimes in eight different countries. The pastimes, across the top of the table, are analyzed in relation to each country.
 
As can be seen, about 60% of Canadians, Australians and Americans like watching television. On the other hand, this figure is quite low for China where only 15% of people watch television. Predictably, Americans like music at 23%, whereas only 2 to 5% of people in the other countries feel the same way. 20% of people in England enjoy sleeping as a pastime whereas in Canada and the USA, for example, the figure is only 2%. Interestingly, the Chinese like hobbies the most at 50%, as opposed to only 20% in France. It isn’t surprising that the highest percentage of beach-lovers is in Australia and the USA at 30%.
 
It seems that pastimes of people of different nationalities may be influenced by a number of factors such as the socio-economic situation or the climate. These factors influence cultural differences between different nationalities and make cross-cultural experiences more interesting. 
 
 
 ตัวอย่าง #2: http://www.ielts-exam.net/index.php?option=com_content&task=view&id=604&Itemid=28
 
Using a computer every day can have more negative than positive effects on your children. 
Do you agree or disagree?  
 
  ตัวอย่างคำตอบเรียงความ #2:
 I tend to agree that young children can be negatively affected by too much time spent on the computer every day. This is partly because sitting in front of a screen for too long can be damaging to both the eyes and the physical posture of a young child, regardless of what they are using the computer for.
 
However, the main concern is about the type of computer activities that attract children. These are often electronic games that tend to be very intense and rather violent. The player is usually the ‘hero’ of the game and too much exposure can encourage children to be self-centred and insensitive to others.
 
Even when children use a computer for other purposes, such as getting information or emailing friends, it is no substitute for human interaction. Spending time with other children and sharing nonvirtual experiences is an important part of a child's development that cannot be provided by a computer.
In spite of this, the obvious benefits of computer skills for young children cannot be denied. Their adult world will be changing constantly in terms of technology and the Internet is the key to all the knowledge and information available in the world today. Therefore it is important that children learn at an early age to use the equipment enthusiastically and with confidence as they will need these skills throughout their studies and working lives.

I think the main point is to make sure that young children do not overuse computers. Parents must ensure that their children learn to enjoy other kinds of activity and not simply sit at home, learning to live in a virtual world.

 และ Speaking: เป็นส่วนสุดท้ายที่สอบค่ะ เขาจะนัดเวลาสอบเราอีกที ประมาณ10-15นาที 

ภายในเวลา 13:00น.-18:00น. มั้งนะคะ จะเป็นการคุย "ตัวต่อตัว" เราต้องมั่นใจ และทำให้เราเพลินให้ได้

 

 Interview: แนะนำตัว พูดเกริ่นๆทำนองนั้น (1นาที)
 Cue Card: คนคุมจะเลือกโจทย์จากหนังสือแบบสุ่มๆ เราต้องตอบให้ดีเลยหละ (3 นาที)
 Discussion: พูดต่อจากข้อสอง เขาจะยิงคำถามมา อันนี้พูดยาวววเลยหละ (5-7 นาที)

 

ตัวอย่างโจทย์:  
Interview
- Do you work or are you a student?
- What is difficult about your job?
- Would you recommend your job to someone else?
- What are the types of shops that you usually go to?
- What is the name of the shop?
- What changes have you seen in those shops these days?
- Do you read books? What kinds of books?
- Did you read books when you were a child? How often?
- Do children nowadays love reading?
- Would you give a book as a gift?

Cue Card
Describe a magazine that you read, you should say
- Why is it interesting?
- Who reads them?
- Is it popular with other people?
Explain why is it important to read them.

Discussion
- Compare reading a newspaper and a magazine.
- How do people read them? Do they just read the headlines or the entire story?
- Why do people read magazines?
- Is reading the newspaper popular in your country?
- What are the other sources of news? Do people from the rural areas have the same access to these sources as people from the urban areas?
- What are the advantages of the Internet?
- Are there any disadvantages?
- Describe the impact of the internet in the lives of the students.
- Do you recommend that all countries adopt the latest trends in technology?

 

 

 

IELTS ใช้ได้ที่ไหนบ้าง..?

 

คะแนน IELTS ใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้แทบทั่วโลกเลยละค่ะ เทียบเท่ากับ TOEFL เลย

ซึ่งปกติทั่วไป มหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะรับประมาณ 6.0 ขึ้นไปค่ะ

 

(หลักสูตรนานาชาติ) ได้ทุกปริญญาค่ะ
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 6.0 + 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:5.0+
มหาวิทยาลัยมหิดล: 6.0+
 
...เป็นต้นค่ะ 
 
ป.ล. ใช้แทน TOEFL และ CU-TEP ได้นะคะ 
 
ส่วนใหญ่เมืองนอกเขาใช้กัน 6.5+ นะคะ 
 
นอกจากตามมหาวิทยาลัยแล้ว ยังใช้ในการเข้าทำงานที่เมืองนอกได้อีกด้วยค่ะ 

ขอให้บุ้งสอบได้ 7.5+ ด้วยเถอะค่ะ.. สาธุ..

หากเห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น กดนะคะ 

 

Comment

Comment:

Tweet

I'm graeuftl you made the post. It's cleared the air for me.

#45 By uBZWBlT3Wn (213.0.127.222) on 2013-07-28 17:28

Ecomonies are in dire straits, but I can count on this!

#44 By T41Cn9sq (94.23.238.222) on 2013-07-25 23:18

I have been visiting various blogs for my term papers assignment research. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information... Regards

#43 By term papers writing (182.178.88.216) on 2010-10-05 14:39

Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#42 By Night_marE on 2010-06-11 23:32

ขอบคุณค่า มีประโยชน์มากเลย


Hot! Hot! Hot!

#41 By Memee ♥ on 2010-01-01 21:17

เคยสอบ TOEIC ไป
ยังยากเลยอ่ะค่ะ

:"(

#40 By LittleGrape on 2009-11-29 18:31

Hot! Hot! บุ้งจัง สุเก้~~~~~~~

#39 By น้องยุ้ย_Eroi*2 on 2009-11-20 21:04

เน๊าะ~ น่าทานทั้งของกิน ทั้งคนโฆษณา 5555.
โดยเฉพาะชี่น้อย cry

#38 By saiiz❤h HSJ on 2009-11-17 15:50

ได้7/9มาแล้วเหลือแค่0.5

พี่เชื่อว่าน้องบุ้งทำได้แน่ๆค่ะ

ยังไงก็เอาใจช่วยนะค่ะ

ขอให้น้องบุ้งได้อย่างใจหวังค่ะ

>//<

ปล,รุปตรง tuna.be น่ารักมากเลยค่ะ

Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#37 By ::burnitbytatar:: on 2009-11-16 12:21

หู ยยยยย ดีจังเลย

แต่ อ่านไปอ่านมา ชักต้อแต้ แฮะๆ

เข้ามาอ่านแล้วปวดหัวตี๊บบๆ ฮ่าๆ

มีประโยชน์มากเค่ะ ชอบๆๆHot! Hot! Hot!

#36 By Khaw on 2009-11-16 06:29

สอบแอทแม่งโหด ห้องเดียวกับแพรวอะเกน sad smile

#35 By shrtcake on 2009-11-16 00:10

Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#34 By FosSiL nanna on 2009-11-15 23:14

ขอบคุนมากค่ะ
ยังไม่เคยสอบ ielts เลยค่ะ เพราะไปสอบ cutep แทน
ถ้าสอบคงไม่เกิน 6.0 แน่เลย


#32 By aprileighth on 2009-11-15 01:28

Hot! Hot! Hot!

#31 By 「SeLecToR +」 ck on 2009-11-14 22:31

Hot! Hot! ลืมให้

#30 By ADVENTURE on 2009-11-14 19:15

Hot! Hot! Hot! แล้วคนโง่ภาษาอังกฤษอย่างหนูจะทำยังไงดีอ่ะค่

#29 By zero-be on 2009-11-14 18:29

โอ้วว ยากดีแท้ Hot! Hot! Hot!

#28 By 프라이데이 on 2009-11-14 16:14

ยังไม่เคยสอบเลยกำลังจะขึ้นมอปลายปีหน้า
แต่ชอบภาษาอังกฤษมากๆเลยค่ะ อยากจะเก่งอังกฤษ
อยู่ในช่วงศึกษา question
ขอบคุณมากๆเลยนะคะ Hot!

#27 By Cake on 2009-11-14 16:14

เยี่ยมเลยครับ

เอาไปให้เพื่อนดูดีกว่า confused smile

#26 By ADVENTURE on 2009-11-14 13:26

โอ้.......GOD!!
Hot! Hot! Hot! HOT!!
สุดยอดค่ะพี่บุ้ง.... เอาไปเต็มๆๆ

ปล.สอบเป็นไงบ้างค่ะ ฮ่าๆๆๆ.....
เดี๋ยวนี้ดย๋เทียบจะไม่ได้เข้าเอกทีนเลย เลยมาเม้นช้า.....555

#25 By YOYO❤빅뱅 on 2009-11-14 11:54

Hot! Hot!

เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ confused smile

#24 By -Bloommifild- on 2009-11-14 08:50

Hot! Hot! Hot!

เราก็คิดจะสอบเหมือนกันค่ะ รอเรียนจบก่อน-..-

ขอให้สอบได้นะคะ cry

#23 By kizkazukazu on 2009-11-13 22:50

โคตรทุ่มเทอ่ะ ดูท่าทางแกว่างเหลือหลายเลยเนะเนี่ย sad smile
เออ พรุ่งนี้แล้วเว้ยยยย เซ็งมั่ก sad smile
อยากไปสอบที่ปทุมวันมากกว่าาาาาา

#22 By shrtcake on 2009-11-13 21:23

Hot!
เป็นประโยชน์มากค่ะ

#21 By skypark0121 on 2009-11-13 20:07

ยากจัง TT
ภาษาอังกฤษเราอ่อนแอมากๆHot!

#20 By E t e r n a L ★ souleunchovy on 2009-11-13 18:05

จิ้มดาวแรงๆค่ะ cry
Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#19 By Crazy-Reborn [PLoYvY] on 2009-11-13 17:59

งงแต่เอาใจช่วยแล้วกันbig smile

#18 By dp on 2009-11-13 16:35

โชคดีนะจ้ะ
เพลงเพราะนะจ้ะ
คริคริ

#17 By ZineyaniZe' on 2009-11-13 14:45

Hot! surprised smile เตรียมตัวๆ
โชคดี

#16 By Tide on 2009-11-13 12:06

เอือกกกเห็นภาษาอังกฤษ แล้วน้ำตาจะไหล

Hot! Hot!

#15 By ไส้ติ่ง on 2009-11-13 07:56

สู้ๆนะคะ

#14 By mini-teddy on 2009-11-13 07:22

ว้าว 7 เต็ม 9 เก่งมากมายเลยอ่ะcry

แบบนี้ถ้าพยายามอีก 7.5 ก็ไม่เกินเอื้อมแน่นอน อิ อิbig smile

#13 By meawnoy on 2009-11-12 23:57

สู้ต่อไปนะจ่ะ..confused smile

#12 By eiz : อีซ on 2009-11-12 23:54

เฮือกกกกกก
ขอให้ผ่านเถิดนะจ้ะ


ตัวข้า ได้ tad ประมาน เท่าไหร่หว่า
67 มั้ง ผ่านมาฉิวๆเรยอ่ะ sad smile
แบบครั้งที่แล้วไม่ได้ทำ drawing เรย
แต่ tive เกือบเต็ม

รอบหน้าจะเอาให้สูงกว่านี้อีก
เผื่อจะมาทดแทนคะแนนอื่นๆ 555

ขอให้ผ่านน้อ ผ่านอยุ่แร้วล่ะนุ้งบุ้ง double wink

Hot! Hot! Hot! Hot!

#11 By h A n a t a b i ★ on 2009-11-12 23:42

aat คราวที่แล้วสอบที่จุฬาพัฒน์4 ชั้น 2 ห้อง 422 (เราว่าห้องมันร้อนอะ) แต่รอบ 20 ธันวานี่ยังไม่รู้ ^^''

สู้ๆๆๆ

#10 By HeDw!g on 2009-11-12 22:37

Hot!
อัพมาซัะนาดนี้...
ขอให้ได้ค๊าบๆ

open-mounthed smile

#9 By ไดน่าพั้นช์ on 2009-11-12 21:40

เมาภาษาอังกฤษครับ sad smile

Hot! ขอให้ได้คะแนนดีๆครับ big smile

#8 By ☆ Hiro ☆ on 2009-11-12 20:11

big smile

#7 By b-padung Studio on 2009-11-12 19:50

เงอะ ไม่รู้จักเลยการสอบนี้ 555
แต่น่าสนใจดีนะคะ Hot! Hot! Hot!

#6 By BuRu on 2009-11-12 19:45

เบิ้งงงงงงงงงง
ชั้นเห็นเธอพยายามแล้วรู้สึกดีไปด้วยจังเลย
เธอมีความฝันที่ชั้นอยากติดตามเฝ้ามองเสมอเลยนะ
ชีวิตเธอน่าติดตามมากมาย 5555555

คิดถึงน่ะ คิดถึงมากกกกกกกก
รูปดิสเพลน่ารักดีนะเธออออออ > < !


Hot!
นี่สำหรับคนเก่ง

#5 By Koy•Ky ♥ on 2009-11-12 19:40

ว๊าวว ตอนนี้แม่ดากำลังติวเข้มเรื่องภาษาเลย

เรียนที่ต่างจังหวัดภาษาอ่อนเเอมากค่ะ หุหุ

เอาละ สู้ ๆ นะคะ ขอให้ได้ตามที่หวัง หรือไม่ก็ดีกว่าที่หวังไปเลย

พี่บุ้งเก่งอยู่แล้ว หุหุ

เค้าให้เป็นกำลังใจค่ะ หุหุ

Hot! Hot! Hot!

#4 By Da[nger] on 2009-11-12 19:36

สั่งโล๊ดเลยค่ะ
บุ๊ง cry

ลองเสนอสีชมพูสิค่ะ ไซรอยากได้ 555.

(บุ๊ง - แต่เค้าไม่อยากนิ - -")

ไซรเสนอไปแล้วล๊า แต่ไซรเสนอไปคนแรก ฮาๆ
แปลกอยู่คนเดียวเลยค่ะ

Hot! Hot! Hot!

#3 By saiiz❤h HSJ on 2009-11-12 19:11

Hot! Hot!

อ๋าาา
เพื่อนเราก็จะไปสอบเหมือนกัน แต่เอาไปยื่นเข้าแพทย์ มศว โครงการร่วมกะมหาลัยน๊อตติ้งแฮมที่อังกฤษ(คือจะส่งไปเรียนที่อังกฤษ - -'') ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ แต่น่าจะเป็น 7.5 ^^''

เราไปสอบ CU-TEP ครั้งแรกเมื่อตอนเดือนตุลาอ่า~
ได้ 526 CU-AAT ได้ 920 อังกฤษมั่วมากก~
แกทแพทก็ต่ำเกิ๊นน จะไปยื่นรับตรงจุฬาฯคงไม่รอด เหอๆ

เสาร์นี้เราสอบอีกละ คิดว่าทั้งรร.ไทยและรร.อินเตอร์ต่างก็กำลังตระเวนสอบเหมือนกัน 555
เพื่อนในห้องจะต้องมีใครซักคนไปสอบนั่นสอบนี่ ทุกๆเสาร์อาทิตย์อะ แล้วพอไปรร.ก็ไม่ค่อยจะเรียน นั่งอ่านแต่หนังสือเตรียมสอบ 555555

#2 By HeDw!g on 2009-11-12 19:10

Hot! Hot! Hot! Hot!

#1 By Rojana-★-Dari on 2009-11-12 18:58